Επιτυχία

H συνεχής επιτυχημένη και δυναμική ανάπτυξη του δικτύου μας την τελευταία χρόνια, που επισφραγίστηκε με την βράβευση της Bubbleicious με το βραβείο Customer Oriented Franchise” το 2015, αποτελούν εχέγγυα και πυξίδα για κάθε υποψήφιο συνεργάτη μας προς την σωστή και ασφαλή κατεύθυνση της επιχειρηματικής του δράσης.

Με υψηλής ποιότητας προϊόντα στις ανταγωνιστικές τιμές, μοναδικότητα στη φιλοσοφία των καταστημάτων και προϊόντων μας αλλά και συνεχή επένδυση στην τεχνογνωσία, Bubbleicious διευρύνει με προσεκτικά βήματα την ανάπτυξη του δικτύου της βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της.

Αποτελεί τον καλύτερο συνεργάτη για τον σκεπτόμενο επιχειρηματία, προσφέροντας την ευκαιρία για μια ασφαλή και υγιή επιχειρηματική δράση, με άμεση κερδοφορία, ταχεία απόσβεση του κεφαλαίου επένδυσης, σχετικά χαμηλό απαιτητό αρχικό.

Επιχειρηματικά η Bubbleicious αποτελεί ολοκληρωμένο και ισορροπημένο concept.

Προνόμια

 • Μοναδικό, διαφοροποιημένο, διασκεδαστικό και υγιεινό προϊόν.
 • Ποιοτική γκάμα που αντιμετωπίζει τις εποχιακές διακυμάνσεις της ζήτησης.
 • Υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
 • Χαμηλή αρχική επένδυση.
 • Χαμηλό κόστος προϊόντος.
 • Υψηλά περιθώρια κέρδους.
 • Κορυφαία τεχνογνωσία.
 • ΣΥΝΕΧΗ υποστήριξη με εμπλουτισμό και ανανέωση της προϊοντικής γκάμας.
 • Εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη, διαφημιστική προώθηση.
 • ALL DAY προϊόντα, με κατάλληλο product mix για όλες τις ζώνες της ημέρας.
 • ΕΥΕΛΙΞΙΑ στην επιλογή καταστημάτων.
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ στην διαμόρφωση του καταστήματος και στην έκδοση άδειας υγειονομικού χαρακτήρα.
 • Παράδοση του καταστήματος με το κλειδί στο χέρι.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα απαραίτητα νομιμοποιητικά ή οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info@bubbleicious.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, ώστε να προχωρήσουμε στην από κοινού αξιολόγηση των προοπτικών συνεργασίας.